Durain

[ทุเรียนเงินล้าน][bsummary]

Date Palm

[อินทผลัม][twocolumns]

Cactus

[แคคตัส][bleft]

Adenium

[ชวนชม][bsummary]

Garden

[จัดสวน][bsummary]

ทุเรียนหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พูใหญ่ เนื้อหนาเนียนนุ่ม ละมุนลิ้น เม็ดในลีบ ละลายในปาก

ทุเรียนหนองหญ้าปล้องถือเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองเพชรบุรี เป็นแหล่งรายได้ของพี่น้องเกษตรกรและยังสามารถส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว นับเป็นลู่ทางใหม่ ที่ขายได้ราคาสูงมากกว่าพืชเกษตรชนิดอื่น ๆ ได้ผลตอบแทนสูง

 

ปัจจุบันเกษตรกรเพชรบุรีหันมาปลูกทุเรียน บนพื้นที่หนองหญ้าปล้องดินลูกรังภูเขานับ 1,000 ไร่ จุดสำคัญที่ทำให้ทุเรียนหนองหญ้าปล้องประสบความสำเร็จเพราะมีภูมิอากาศ และปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ของทุกปี ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด เนื้อทุเรียนมีความละเอียด เม็ดลีบเล็ก เนื้อเยอะ หวานอร่อย 


นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่าปัจจุบันเกษตรกรหนองหญ้าปล้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการทำเกษตร สานต่อยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ภายใต้การให้ความรู้ทางวิชาการเกษตร การดูแล การตัด การจำหน่าย

ปัจจุบันเกษตรกรมีความสามารถมากขึ้นในการจัดจำหน่ายเองทั้งระบบ จำหน่ายหน้าสวน จำหน่ายออนไลน์ และที่สำคัญ เป็นการยืนยัน ของดี ของแท้ ต้องหมอนทองหนองหญ้าปล้อง จะไม่มีการนำทุเรียนนอกพื้นที่มาขายแล้วอ้างว่าเป็นทุเรียนหนองหญ้าปล้อง

 

พร้อมกันนั้น ได้มอบหมายให้ทางพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดช่วยกันดูแล สร้างหลักประกันว่าซื้อทุเรียนหนองหญ้าปล้องที่สวนหรือสั่งออนไลน์จะได้ทุเรียนหนองหญ้าปล้องแท้ๆซึ่งอร่อยและคุณภาพสมราคา พูใหญ่ เนื้อหนาเนียนนุ่ม ละมุนลิ้น เม็ดในลีบ ละลายในปาก “หมอนทองหนองหญ้าปล้อง” 1 ปี มี เพียง 1 ครั้ง ทุเรียนแก่จัดสุกสดจากต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ไร่มหาชัย อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 080-005-3478 จามรี อนุรัตน์