Durain

[ทุเรียนเงินล้าน][bsummary]

Date Palm

[อินทผลัม][twocolumns]

Cactus

[แคคตัส][bleft]

Adenium

[ชวนชม][bsummary]

Garden

[จัดสวน][bsummary]

สกัดทุเรียนด้อยคุณภาพ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เตรียมส่งออกจีน

กรมวิชาการเกษตร สกัดรถตู้คอนเทนเนอร์เตรียมขนทุเรียนด้อยคุณภาพส่งออกจีนมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ผงะพบหลักฐานเพียบ ทั้งเพลี้ยแป้งและราดำ บรรจุภัณฑ์ถูกใช้ซ้ำปะปนกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ สติกเกอร์ติดขั้วผลและข้างบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมมีข้อความสำแดงไม่ตรงตามเอกสาร สั่ง สวพ.6 ขยายผลแจ้งความดำเนินคดีลงดาบขบวนการลักลอบขั้นเด็ดขาด

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ด่านตรวจพืชมุกดาหาร กรมวิชาการเกษตร ได้สกัดรถตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทุเรียนที่เตรียมส่งออกไปจีนจำนวน 2 คัน มูลค่ากว่า 2,016,000 บาท ภายหลังจากได้รับแจ้งจากด่านตรวจพืชจันทบุรีที่เข้าตรวจสอบทุเรียนล็อตดังกล่าว ณ โรงคัดบรรจุแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พบสิ่งผิดปกติจึงประสานให้ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ซึ่งเป็นด่านที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชรับทราบและตรวจสอบอีกครั้ง 

จากการตรวจสอบของด่านตรวจพืชมุกดาหารซึ่งได้รับคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 จำนวนทุเรียน 2 ตู้ๆ ละ 960 กล่อง น้ำหนักรวม 34,560 กิโลกรัม แต่ภายหลังการสุ่มตรวจพบว่าทั้ง 2 ตู้ บรรจุทุเรียนน้อยกว่าที่แจ้งไว้ตามเอกสาร โดยบรรจุตู้ละ 471 กล่อง และ 472 กล่องเท่านั้น

 

นอกจากนี้ ยังพบทุเรียนที่มีเพลี้ยแป้งและราดำ ผลทุเรียนด้อยคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานการส่งออก บรรจุภัณฑ์บางส่วนอยู่ในสภาพเหมือนถูกใช้ซ้ำปะปนอยู่กับบรรจุภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งสติกเกอร์ที่ติดขั้วผล และสติกเกอร์ที่ติดข้างบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในพิธีสารไทย-จีน มีข้อความสำแดงไม่ตรงตามเอกสารที่แจ้ง ด่านตรวจพืชมุกดาหารจึงปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และแจ้งให้ตัวแทนผู้ส่งออกรับทราบ ผู้ส่งออกจึงได้มีหนังสือถึงหัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี เพื่อขอคืนตู้สินค้าดังกล่าวกลับไปยังโรงคัดบรรจุต้นทาง โดยอ้างว่าไม่ได้ตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุตู้ และทางบริษัทไม่ประสงค์ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ด่านตรวจพืชมุกดาหารจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร

การสุ่มตรวจดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการตรวจสอบรับรองและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออกผลทุเรียนไปจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทุเรียนไทยคุณภาพดีและมีมาตรฐาน โดยได้เน้นย้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืช เฝ้าระวังและตรวจสอบการบรรจุทุเรียนในตู้ให้ครบตามจำนวนที่แจ้ง เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ทุเรียนด้อยคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนอย่างเข้มงวดก่อนการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชพืช


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้ นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี (สวพ.6) ขยายผล ทุเรียนด้อยคุณภาพทั้ง 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่พยายามจะส่งออกผ่านด่านตรวจพืชมุกดาหาร โดยให้เข้าตรวจสอบโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก (ล้ง) ม.9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี และได้รับรายงานว่าโรงคัดบรรจุไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมคัดบรรจุทุเรียนโดยเจ้าของล้งได้ยอมรับว่าล้งตัวเองไม่ได้บรรจุทุเรียนส่งออกมาก่อนหน้านี้เพราะเพิ่งผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP Plus ของกรมวิชาการเกษตร แต่มีเพื่อนมาขอใช้โดยอ้างว่าสามารถทำได้ เพียงแต่ขอใช้หมายเลข DOA และขอปล่อยตู้ที่ล้งจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชจันทบุรีมาตรวจเท่านั้นเอง ซึ่งผอ.สวพ.6 และหัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี พร้อมด้วยนายตรวจพืชและฝ่ายปกครอง ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อหารือข้อกฎหมายและการแจ้งความเอาผิดกับผู้ประกอบการล้งที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการที่ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดแล้ว