Durain

[ทุเรียนเงินล้าน][bsummary]

Date Palm

[อินทผลัม][twocolumns]

Cactus

[แคคตัส][bleft]

Adenium

[ชวนชม][bsummary]

Garden

[จัดสวน][bsummary]

กุหลาบออร์แกนิกส์ ง่ายๆ สไตล์ สามพรานริเวอร์ไซด์

Admin ต้นไม้และสวนออนไลน์ มีโอกาสพูดคุยกับ คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนสามพราน จำกัด เจ้าของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เรื่องการปลูก กุหลาบมอญ แบบ อินทรีย์ เพื่อนำมาทำชากุหลาบที่ผลิตด้วยกระบวนการดีไฮเดรตใช้เวลา 8 ชั่วโมงเพื่อคงสีและรสเอาไว้ 

อีกทั้งยังกลั่นเป็นน้ำดอกกุหลาบและใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผม ด้วยเทคโนโลยีการกลั่นแบบสมัยใหม่ทำให้ได้กลิ่นหอมจัดและคงคุณค่าของน้ำกุหลาบเอาไว้ได้แม้จะราคาไม่สูงเท่ากับการนำมาสกัดเป็นน้ำมันดอกกุหลาบก็ตาม

แต่จุดเด่นสำคัญของสามพรานริเวอร์ไซด์ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเทคนิคการบริหารจัดการแปลงกุหลาบมอญออร์แกนิกที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติที่สุดทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนการกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วย บิวเบอร์เรีย (BT) และการใช้ตัวห้ำ-ตัวเบียนกำจัดศัตรูตามธรรมชาติอีกด้วย

เนื่องจากทุกวันนี้ตัวห้ำ – ตัวเบียนในธรรมชาติถูกทำลายไปเพราะเราใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนมากเกินไป โดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าแมลงนั้นจะฆ่าแมลงในธรรมชาติทุกชนิด ทั้งชนิดดีและไม่ดี เปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนกับแมลงบางชนิดเขาเป็นศัตรูกันตามธรรมชาติ เมื่อแมลงชนิดดีถูกกำจัดฝ่ายตรงข้ามก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้พืชผลถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง
กำจัดหนอน แมลง และไรแดง ด้วย ตัวห้ำ - ตัวเบียน 

ตัวห้ำ เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร ตัวห้ำ 1 ตัว ตลอดช่วงชีวิตสามารถกินศัตรูพืชได้เป็นจำนวนมากจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมปริมาณศัตรูอย่างยิ่งซึ่ง แบ่งตัวห้ำออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่เป็นแมลง เช่น แมลงปอ ด้วงเต่า มวน แมลงช้าง แมลงหนีบ เป็นต้น
กลุ่มที่ไม่ใช่แมลง เช่น แมงมุม ไร นก งู มด เป็นต้น
ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
- มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต ชอบกิน หนอนทุกชนิดและแมลงที่มีลำตัวนุ่ม
- แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้ำ ชอบกิน เพลี้ยชนิดต่างๆ ไข่และหนอนศัตรูพืช
- ไรตัวห้ำ ชอบกิน ไรศัตรูพืช และเพลี้ยไฟ
- แมลงหางหนีบ ชอบกิน เพลี้ยชนิดต่างๆ ไข่ และหนอนศัตรูพืช รวมทั้ง แมลงที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม

ตัวเบียน คือ ตัวเบียดเบียนตามธรรมชาติของศัตรูพืช เป็นสัตว์ที่เบียดเบียนอยู่บนหรืออยู่ในศัตรูพืชเพื่อการขยายพันธุ์และเจริญเติบโต หรืออยู่ด้วยจนครบวงจรชีวิตทำให้เหยื่ออ่อนแอและตายในที่สุดมีทั้งที่เป็นแมลงและสัตว์อื่นๆ เช่น แตนเบียน และไส้เดือนฝอย เป็นต้น
ตัวเบียนแตกต่างจากตัวห้ำตรงที่สามารถเข้าทำลายศัตรูพืชได้ทุกระยะ เช่น ตัวเบียนไข่ ตัวเบียนหนอน ตัวเบียนดักแด้ ตัวเบียนตัวเต็มวัย ตัวเบียนต้องดำรงชีวิตจนครบวงจรชีวิตในเหยื่อจึงเสาะหาศัตรูพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารและขยายพันธุ์ แม้ตัวเบียนมีความจำเพาะเจาะจงต่อศัตรูพืชแต่ก็เป็นแมลงที่มีมากทั้งชนิดและปริมาณจึงมีบทบาทในการลดปริมาณศัตรูพืชลงอย่างมาก ยกตัวอย่าง

- แตนเบียนไข่ทริคโคแกมม่า ตัวเมียวางไข่ในไข่แมลง
- แตนเบียน หนอน ชอนใบส้ม ตัวเมียวางไข่ในหนอน
- แตนเบียนมวนลำไย ตัวเมียวางไข่ในมวนลำไย
- แตนเบียนหนอนโคทีเชีย ตัวเมียวางไข่ในตัวหนอน
- ไส้เดือนฝอยตัวเบียน เข้าไปอาศัยกินและขยายพันธุ์ ปล่อยสารพิษในเหยื่อที่เป็นหนอนชนิดต่างๆ

รู้จักตัวห้ำ – ตัวเบียนที่ใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรอินทรีย์ไปแล้ว เรามาติดตามต่อว่าในกระบวนการปลูกกุหลาบอินทรีย์ในแบบของสามพรานริเวอร์ไซด์ ให้ได้กุหลาบออร์แกนิกไปใช้งานจริงมีขั้นตอนใดบ้าง เรามาเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์และการปลูกกุหลาบกันเลย
กุหลาบมอญแดงประเสริฐ เป็นสายพันธุ์ที่นำมาใช้เนื่องจากมีความต้านทานโรคและแมลง เลี้ยงง่ายเคยชินกับสภาพอากาศของบ้านเราเป็นที่สุดเพราะปลูกในเมืองไทยมานานจนกลายเป็นดอกไม้สามัญประจำบ้านไปแล้ว แถมยังให้ผลผลิตสูงออกดอกตลอดทั้งปีอีกด้วย

การตอนกิ่งกุหลาบ : ต้องใช้กิ่งที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป กิ่งอวบใหญ่ มีสีเขียวเข้ม ใช้กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวเป็นวัสดุในการตอน ใช้เวลาประมาณ 45 วัน หรือสังเกตว่ามีรากออกจนเต็มถุงก็สามารถนำไปปลูกได้ โดยควรปลูกในกระถางสัก 2 เดือน เพื่อให้ต้นตั้งตัวได้ก่อนนำไปปลูกลงดิน

การปลูกกุหลาบลงดิน : ควรเตรียมดินให้ร่วนซุยอาจเติมดินหมักหรือใบไม้ผุเพื่อให้มีจุลินทรีย์และสารอาหารในดินมากขึ้น จากนั้นขุดหลุมให้แต่ละต้นห่างกัน 30 - 40 เซนติเมตร จะช่วยให้มีพื้นที่ในการแตกรากหรือเราอาจเติมดินหมักหรือมูลสัตว์ที่เก่าแล้วรองก้นหลุมด้วยก็ได้ แล้วใช้ฟางหรือกาบมะพร้าวคลุมหน้าดินอีกครั้งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินเอาไว้และป้องกันแรงกระแทกจากการรดน้ำจนทำให้หน้าดินแน่น
เลี้ยงไส้เดือนเพื่อเก็บมูลไส้เดือน : เลือกใช้ไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกาถึงแม้จะตัวเล็กหน่อยแต่ก็แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม ให้ผลผลิตสูง เลี้ยงง่ายเพียงใช้ ดิน ขุยมะพร้าว และใบไม้หมัก อัตราส่วน1:1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใส่ลงในกะละมังให้มีความสูง 1/2 ของกะละมัง รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 3 วัน ให้จุลินทรีย์ทำงานแล้วจึงปล่อยไส้เดือนลงไป 50 ตัว/กะละมัง ให้เศษผักผลไม้ทุกชนิดเป็นอาหารยกเว้นสับปะรดเพราะมีกรดสูงอาจทำให้ไส้เดือนตายได้ จากนั้น 1 สัปดาห์จะเริ่มเก็บผลผลิตมูลไส้เดือนได้1.5 - 2 กิโลกรัม/กะละมัง


ทำน้ำหมักจากมูลไส้เดือน : ใช้มูลไส้เดือน 5 กิโลกรัม + กากน้ำตาล 5 ลิตร + น้ำ 200 ลิตร นำส่วนผสมทั้งหมดผสมกันหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะได้น้ำหมักมูลไส้เดือนเข้มข้น ก่อนใช้ให้เจือจางน้ำมูลไส้เดือนเข้มข้น 40 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร

ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการปลูกกุหลาบอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผม แฟนเพจต้นไม้และสวนออนไลน์สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ อาจจะไม่ต้องทำตามทุกอย่างตรงไหนปรับใช้ได้ก็ถือว่าเป็นกำไรต่อสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดแมลง
คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนสามพราน จำกัด

ในตอนท้าคุณอรุษก็ทิ้งท้ายแบบหล่อๆ ไว้ว่า  


เกษตรอินทรีย์ที่แท้จริงไม่ใช่การใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากำจัดแมลง เพราะแมลงที่กำจัดไปนั้นมีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ หลักการอินทรีย์ที่แท้จริง คือ การรักษาสมดุลธรรมชาติเอาไว้ ไม่ใช่การมุ่งทำลายแมลงศัตรูพืชอย่างเดียว

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำเกษตรอินทรีย์ที่สามารถทำได้ง่ายๆ สำหรับคนที่เริ่มตนอยากทำเกษตร ปลูกต้นไม้ดอกไม้แบบอินทรีย์ Admin คิดว่าตัวอย่างของสามพรานริเวอร์ไซด์น่าจะค่อนข้างครบวงจร ยิ่งแฟนเพจที่อยากลูกดอกไม้สวยๆ ในบ้านแบบไม่เน้นการใช้เคมี
บทความนี้น่าจะให้ประโยชน์ได้บ้าง หรือท่านที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ใน Volume ที่ใหญ่ขึ้นปรึกษาสามพรานริเวอร์ไซด์ได้เลยค่ะ มีทีมงานพร้อมแนะนำข้อมูล เพียงแจ้งว่าสนใจเรื่องทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้นก็จะมีทีมงานให้คำปรึกษาค่ะ ถ้ามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมนะคะ มีการปลูกผัก เลี้ยงไส้เดือนดิน สามารถเข้าไปชมได้ ทำเองใช้เองจริงค่ะ

ขอขอบคุณ
คุณอรุษ นวราช  
บริษัท สวนสามพราน จำกัด  โทรศัพท์ 0-3432-2588