Durain

[ทุเรียนเงินล้าน][bsummary]

Date Palm

[อินทผลัม][twocolumns]

Cactus

[แคคตัส][bleft]

Adenium

[ชวนชม][bsummary]

Garden

[จัดสวน][bsummary]

พ่อเมืองนนท์ เปิดชม ชิม ผลผลิตอินทผลัม สนับสนุนศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดชม ชิม ผลผลิตอินทผลัมนนทบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตอินทผลัมและผลไม้ของจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอบางใหญ่ สวนปามี 98 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี ประธานศูนย์เรียนรู้ ฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชน และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งผลิตผลไม้มีคุณภาพ และมีราคาสูงหลายชนิด นอกจากทุเรียนนนท์แล้ว ยังมีกระท้อนห่อบางกร่าง และผลไม้อื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ โดยจังหวัดนนทบุรี ได้มีนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้แบรนด์นนทบุรีการันตี

อินทผลัม เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ถึงแม้อินทผลัมจะมีจำนวนพื้นที่ปลูกในจังหวัดไม่มาก แต่มีมูลค่าการจำหน่ายสูง สามารถจำหน่ายได้ทั้งผลสด และต้นพันธุ์ สำหรับการจำหน่ายผลสด สร้างรายได้ปีละ 1 ครั้ง โดยราคาขายของผลผลิตเฉลี่ยอินทผลัมสดอยู่ที่ 500 - 600 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ ในช่วงฤดูกาล 45 วัน ถือว่าทำรายได้สูงให้แก่เกษตรกรที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง สำหรับสวนปามี 98 ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาท่องเที่ยว และชิมอินทผลัม รวมทั้งเรียนรู้วิธีการปลูกอินทผลัม นำไปสร้างรายได้เป็นอาชีพได้

นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่การปลูกไม้ผล จำนวน 2,887 ไร่ เกษตรกร 994 ครัวเรือน โดยเฉพาะอินทผลัม มีการปลูกทั้งจังหวัด เพียงจำนวน 72.43 ไร่ เกษตรกร 11 ครัวเรือน สำหรับอำเภอบางใหญ่ มีพื้นที่ปลูก จำนวน 26.75 ไร่ เกษตรกร 3 ราย แม้พื้นที่การปลูกไม่มาก แต่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรสูง

อินทผลัมจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง มีการปลูกหลากหลายสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์บาฮีเหลือง สายพันธุ์บาฮีแดง สายพันธุ์คาลาส สายพันธุ์ โคไนซี่ เป็นต้น สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปัจจุบันได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีความอุดมไปด้วยวิตามิน และไฟเบอร์ ให้พลังงานสูง ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย และเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายได้